صفحه اصلی > ImageGallery گالری عکس

طرح شورایاران محلات (دوام ثامن)
طرح شورایاران محلات (دوام ثامن)مورخ 1391/07/15
تعداد تصاوير: ۰

آموزش دهیاران
آموزش دهیاران به صورت ویدئو کنفرانس مورخ 1390/07/18
تعداد تصاوير: ۸

همایش شهر های آماده جهان
همایش شهر های آماده جهان مورخ 1391/07/16
تعداد تصاوير: ۶

نشست خبری
نشست خبری مدیر کل در خصوص برنامه های هفته کاهش مورخ 1391/07/12
تعداد تصاوير: ۴

مانور سقوط هواپیما
مانور سقوط هواپیما در فرودگاه مشهد مورخ 1391/07/11
تعداد تصاوير: ۸