صفحه اصلی > ImageGallery گالری عکس

زلزله تربت حیدریه
عکسهای زلزله اخیر در تربت حیدریه با اندازه 5.7 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین- در تاریخ 1389/05/08
تعداد تصاوير: ۵